Recruitment a vzdělávání

Vyhledáváme nové talenty v technických oborech. Doporučujeme kandidáty na pozice od kvalifikovaných výrobních pracovníků až po top management. Pomáháme rozvíjet stávající zaměstnance a realizujeme vzdělávací kurzy šité na míru.

Průmyslové inženýrství

Specializujeme se zejména na oblast zvyšování efektivity a výkonnosti systémů pomocí nových technologii a inovativních přístupů. Klademe hlavní důraz na výsledný efekt a aplikovatelnost našich řešení v praxi. Hlavním oblastmi jsou výroba, logistika a IT/SW.

Ergonomická laboratoř

Poskytujeme autorizované měření kompletní fyziologie. Důrazně doporučujeme před samotným měřením uskutečnit ergonomický audit, aby bylo možné dosáhnout žádoucí kategorizace práce po případných námi navržených úpravách pracovního procesu.

Virtuální realita

Vyvíjíme softwarová řešení ve virtuální realitě, která nejen skvěle vypadají, ale hlavně mají praktické uplatnění a prokazatelné přínosy. Virtuální realitu používáme jako nástroj pro efektivnější vzdělávání pracovníků, řízení výroby a projektování pracovišť. Stavíme na zkušenostech odborníků z oblasti průmyslového inženýrství a moderních technologií.

 
Důvěřují nám tyto významné společnosti: