cs|en|de

Tvoříme perfektně

fungující podniky

díky komplexnímu přístupu ke zvýšení efektivity.

Divize
CIE Industry

Divize zaměřená na zvyšování efektivity a výkonnosti systémů v oblastech výroby, logistiky, řízení procesů a IT/SW. Skrze prověřené technologie, ale i inovace Vám pomůžeme s optimalizací výroby ve smyslu ušetření nákladů, navýšení kapacity nebo zvýšení kvality.

Divize
CIE Technology

Skrze moderní technologie, jakou je virtuální a rozšířená realita, Vám pomůžeme s efektivním návrhem a ověřením nového pracoviště, zaškolením pracovníků, nebo celkovou modernizací podniku. Stavíme na bohatých zkušenostech z oblasti průmyslového inženýrství.

Divize
CIE Ergonomy

Divize s autorizovanou laboratoří specializovanou na oblast ergonomie a fyziologie práce. Pomůžeme Vám s autorizovaným ergonomickým měřením, ergonomickým návrhem pracoviště, nebo jeho auditem. Vaši zaměstnanci se budou cítit lépe a vše bude v souladu s legislativou.

Divize
CIE HR

Od náboru po rozvoj. Již 13 let vyhledáváme nové talenty v technických oborech. Zaměřujeme se na doporučení vhodných kandidátů na pozice kvalifikovaných výrobních pracovníků i top management, a také na efektivní zaškolení i průběžné vzdělávání.

KDO JSME

Máme řešení

pro každý podnik.

Naše služby využívají nejčastěji výrobní a logistické firmy z oblasti automobilové výroby, letectví, zdravotnictví, strojírenství a také státní organizace.

CIE tvoří čtyři odborné divize, které se vzájemně doplňují. Skrze odbornost každé z nich jsme schopni navrhnout pro Vaši společnost i velmi komplexní a detailní řešení.

Reference
 

S čím Vám pomůžeme

Všechny naše divize jsou připraveny Vám pomoci společně i každá zvlášť dle komplexity Vašeho projektu.

Výstavba výrobního závodu
nebo zásadní reorganizace

Od navržení samotného konceptu výroby a použitých technologií, přes definici kritických míst, uspořádání haly až po organizační strukturu a nábor klíčových zaměstnanců. Provedení veškerých potřebných velkých auditů.

Nábor a práce
s lidskými zdroji

Kromě náboru a vzdělávání provedeme HR audit a audit HR procesů, 360° zpětnou vazbu, revizi pracovní náplní. Ergonomický audit vedoucí k vyšší spokojenosti zaměstnanců. Navrhneme řešení dle odhalených nedostatků.

Optimalizace výrobního
procesu

Pomůžeme zlevnit Vaši výrobu, navýšit výrobní kapacitu v případě zvýšené poptávky po Vašich produktech nebo zvýšit celkovou kvalitu výroby. Najdeme bariéry, které Vám brání v plnění cílů podniku.

Zvýšení efektivity
výrobní logistiky

Optimalizujeme společně s Vámi logistický proces uvnitř haly, pomůžeme Vám zacházet flexibilněji se skladovými zásobami. Najdeme oblasti k vylepšení ve stávajícím layoutu podniku a navrhneme řešení.

Ergonomická kvalita
pracoviště

Skrze certifikované měření vylepšíme pracovní prostředí Vašich zaměstnanců, ať již proto, aby se jim lépe pracovalo, nebo proto, aby Vaše pracovní prostředí bylo v souladu s legislativou.

Inovace skrze
virtuální a rozšířenou realitu

Moderní technologie využijeme k tomu, abychom Vám odstranili vícenáklady a eliminovali rizika při nově navrhovaných pracovištích, nebo ušetřili lidský kapitál při zaškolování nových lidí. Možnosti využití jsou neomezené.

KONTAKT

Napište nám