KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

Ergonomie a fyziologie práce vašeho podniku

Jsme autorizovaná laboratoř disponující předními odborníky v oblasti ergonomie a fyziologie práce. Díky kombinaci dlouholetých zkušeností a znalostí našich odborníků hygieny práce, ergonomie a průmyslového inženýrství dosahujeme těch nejlepších možných výsledků. V čele s lékařkou s atestací v pracovním lékařství.

A kdo od nás nejčastěji potřebuje pomoc? Našimi zákazníky jsou především průmyslové podniky, jejichž nejčastějším problémem je kategorizace prací z hlediska fyzické zátěže, v podnicích ale pomáháme také pracovníkům v kanceláři. Zhodnotíme ergonomii jakékoliv firmě z jakéhokoliv oboru. Důvod, proč bychom měření měli provést právě my? Minimální čekací lhůta, možnost ergonomického auditu a přehledný protokol včetně vysvětlujícího workshopu.

130+

spokojených firem a výrobních závodů

15000+

zaměstnanců s lepším pracovním prostředím

2000000+

ušetřených nákladů na zdravotní péči

150000+

hodin ušetřených optimalizací pracovišť
CIE ergonomy

Naše služby

Měření lokální svalové zátěže

Pomocí integrované elektromyografie zjistíme náročnost práce horních končetin zaměstnanců. Vyhodnotíme všechny stupně svalové zátěže s možností synchronizace s videem pracovního procesu. Díky tomu víme, při jakých činnostech pracovník překročil své maximální svalové síly a určíme nápravné opatření. Vše je standardně prováděno dle autorizačního setu I8.

Měření celkové fyzické zátěže

Provedeme autorizované měření a vyhodnocení celkové fyzické zátěže pomocí měření srdeční frekvence. Dále hodnotíme manipulaci s břemeny včetně měření tlačných a tažných sil. V případě, že zjistíme, že výsledky překračují hygienické limity, naši odborníci navrhnou vhodné řešení pro optimalizaci vašeho pracoviště. Vše je standardně prováděno dle autorizačního setu I7.

Ergonomie pracovního místa

Naši odborníci pomocí biomechanické analýzy i dalších moderních metod zhodnotí, jak dlouho a jak často jsou vaši zaměstnanci v přijatelných, podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních polohách. Vše je standardně prováděno dle autorizačního setu I9.

Odborné hodnocení pracoviště

Odborné hodnocení pracoviště je určeno pro posouzení rizikových faktorů: celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž či pracovní poloha. Pro rizikové faktory „fyzická zátěž“ nebo „pracovní poloha“ může zaměstnavatel od 1. 5. 2020 podle zákona č. 205/2020 Sb. zařadit práce do 2. kategorie na základě odborného hodnocení pracoviště. Získáte také sadu doporučených opatření pro racionalizaci pracoviště.

Ergonomický audit

Provedeme kompletní prohlídku a analýzu provozu včetně pracovních postupů a administrativního zajištění pracoviště. Definujeme skupiny pracovišť, ve kterých určíme jejich rizikové faktory. Výsledkem je seznam rizikových pracovišť z hlediska fyzické zátěže a seznam doporučených nápravných opatření. Součástí je také seznam pracovišť vhodných k přeměření.

Kompenzace pracovní zátěže

Specializovaný fyzioterapeutický program prevence nemocí z povolání a kompenzace pracovní zátěže přinášející zároveň efektivní zaměstnanecký benefit. Nosným prvkem programu je rehabilitační program s fyzioterapeutem přítomným přímo na pracovišti v rámci pracovní doby. Kromě diagnostiky a rehabilitace zajistíme také ergonomický dohled a edukaci zaměstnanců v této oblasti.


REFERENCE

Zkušenosti našich klientů

Reference
 
VEDOUCÍ DIVIZE

Ing. Martin Kába, Ph.D.

Tel.: +420 774 337 899
E-mail: kaba@cie-group.cz
LinkedIn: @ciekaba