KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

Ergonomie a fyziologie práce vašeho podniku

Jsme autorizovaná laboratoř disponující předními odborníky v oblasti ergonomie a fyziologie práce. Díky kombinaci dlouholetých zkušeností a znalostí našich odborníků hygieny práce, ergonomie a průmyslového inženýrství dosahujeme těch nejlepších možných výsledků. V čele s lékařkou s atestací v pracovním lékařství.

A kdo od nás nejčastěji potřebuje pomoc? Našimi zákazníky jsou především průmyslové podniky, jejichž nejčastějším problémem je kategorizace prací z hlediska fyzické zátěže, v podnicích ale pomáháme také pracovníkům v kanceláři. Zhodnotíme ergonomii jakékoliv firmě z jakéhokoliv oboru. Důvod, proč bychom měření měli provést právě my? Minimální čekací lhůta, možnost ergonomického auditu a přehledný protokol včetně vysvětlujícího workshopu.

130+

spokojených firem a výrobních závodů

15000+

zaměstnanců s lepším pracovním prostředím

2000000+

ušetřených nákladů na zdravotní péči

150000+

hodin ušetřených optimalizací pracovišť
CIE ergonomy

Naše služby

Analýza rizik

Analýza rizik a kategorizace prací je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele. Zařazení pracovního výkonu do příslušné kategorie určuje, jak velká je pravděpodobnost zdravotních rizik při výkonu dané práce. Na základě autorizovaného měření nebo odborného hodnocení zkategorizujeme fyzickou zátěž na jednotlivých pracovních pozicích.

Měření fyzické zátěže

Provádíme autorizované měření celkové fyzické zátěže, lokální svalové zátěže a ergonomie pracovního místa (pracovních poloh). Veškerá měření jsou prováděna dle platných metodických pokynů a autorizačních setů. Předávání výsledků měření je obvykle prováděno v rámci ergonomického workshopu, kde s vámi danou problematiku prodiskutujeme.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nabízíme externí služby BOZP a managementu řízení rizik, včetně auditu provozu či bezpečnostní prověrky. Zaměřujeme se také na vyhodnocení potenciálního nebezpečí, zhodnocení rizik a nápravných opatření k jejich minimalizaci. V rámci služeb BOZP provádíme taktéž školení zaměřené na bezpečnost práce a ergonomii.

Ergonomický a bezpečnostní audit

Provedeme kompletní prohlídku a analýzu provozu včetně pracovních postupů a administrativního zajištění pracoviště. Definujeme skupiny pracovišť, ve kterých určíme jejich rizikové faktory. Výsledkem auditu je seznam rizikových pracovišť a seznam doporučených nápravných opatření. Součástí je taktéž doporučení, která pracoviště je vhodné autorizovaně změřit či odborně zhodnotit.

Odborné hodnocení pracoviště

Odborné hodnocení pracoviště je určeno pro posouzení rizikových faktorů: celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž či pracovní poloha. Pro rizikové faktory „fyzická zátěž“ nebo „pracovní poloha“ může zaměstnavatel od 1. 5. 2020 podle zákona č. 205/2020 Sb. zařadit práce do 2. kategorie na základě odborného hodnocení pracoviště. Získáte také sadu doporučených opatření pro racionalizaci pracoviště.

Kompenzace fyzické a psychické zátěže

Specializovaný fyzioterapeutický program „prevence nemocí z povolání a kompenzace pracovní zátěže“ je vhodným zaměstnaneckým benefitem. Nosným prvkem programu je rehabilitační program s fyzioterapeutem přítomným přímo na pracovišti v rámci pracovní doby. Kromě diagnostiky a rehabilitace zajistíme také ergonomický dohled a edukaci zaměstnanců v této oblasti.


REFERENCE

Zkušenosti našich klientů

Reference
 
VEDOUCÍ DIVIZE

Ing. Martin Kába, Ph.D.

Tel.: +420 774 337 899
E-mail: kaba@cie-group.cz
LinkedIn: @ciekaba