CIE INDUSTRY

Efektivní průmyslový provoz a výroba

EFEKTIVNÍ PRŮMYSLOVÝ PROVOZ

Optimalizace a návrh výroby, logistiky i procesů

Jsme realizačně-poradenská společnost zaměřena na průmyslovou výrobu. Naši profesionálové Vám odborně pomohou s problémy v oblasti zvýšení efektivity a výkonnosti systémů díky použití moderních technologií.

Zakládáme si na tom, aby návrh řešení byl dobře aplikovatelný a přinesl žádoucí efekt. Skvělých výsledků dosahujeme díky kombinaci dlouholetých zkušeností našich odborníků a flexibilitou. Našimi zákazníky jsou především průmyslové podniky, ale také instituce z veřejného sektoru. Díky expertize v této oblasti jsme také jediným oficiálním partnerem Západočeské univerzity v Plzni.

CIE INDUSTRY

Naše služby

Racionalizace

Provedeme analýzu současného stavu, zhodnotíme úzká místa a na základě výstupu stanovíme nápravná opatření. Pomocí metod průmyslového inženýrství (5S, SMED, mapování procesů, Kanban, balancování linky) odhalíme plýtvání a navrhneme procesní změny, které prokazatelně zvyšují výkonnost výrobního procesu.

Tvorba norem

Pro standardní operace stanovíme normy práce pomocí světově uznávaných metod měření (REFA, MOST, MTM). Pro nestandardní operace (vysoká variantnost/dlouhý čas) využíváme vlastní nástroj: Kalkulátor norem, vyvinutý týmem CIE. V rámci normování identifikujeme plýtvání ve výrobním procesu.

Layout

Pomocí moderních softwarů navrhujeme a realizujeme řešení pro stávající zázemí a nové haly. Součásti návrhu konceptu uspořádaní je tvorba materiálových toků a návrh manipulační techniky. Velkou výhodou našich řešení je vizualizace layoutu ve 3D a ve virtuální realitě.

Interní logistika

V oblasti interní logistiky provedeme kapacitní ověření skladu, navrhneme způsoby přepravy materiálu, skladovací technologie a rozložení skladových ploch. Realizujeme řešení, které se projeví v produktivním využití lidských zdrojů a využívané techniky.

Vlastní aplikace

Vyvíjíme vlastní aplikace pro řízení výroby, například pro plánování, výpočet časových standardů, sledování kvality nebo pro kalkulaci projektů nejen v automotive. Aplikace jsou upravené na míru dle velikosti podniku, charakteru výroby a požadavků zákazníka. V rámci tvorby softwaru provádíme analýzy a vizualizace získaných dat pomocí data reportů.

Hala na klíč

Projekt „Hala na klíč“ představuje celý balík pro návrh nové haly. V rámci projektu provedeme studii proveditelnosti pro zhodnocení požadavků zákazníka, navrhneme prostorové uspořádání, ověříme potřebné kapacity pomocí dynamické simulace, provedeme ergonomické analýzy a vizualizaci dat. Jedná se o komplexní přípravu k implementační fázi projektu.


REFERENCE

Zkušenosti našich klientů

VEDOUCÍ DIVIZE

Ing. Filip Rybnikár
Ing. Pavel Vránek

Tel.: +420 776 845 529, +420 604 107 141
E-mail: rybnikar@cie-group.cz , vranek@cie-group.cz
LinkedIn: @cierybnikar , @cievranek