MĚŘENÍ LOKÁLNÍ SVALOVÉ ZÁTĚŽE

Profesionálních onemocnění hlášených v České republice každoročně roste. Rozbor statistických dat ukázal, že u skoro 20 % pracovníků, kteří ohlásili profesionální onemocnění, byla hlášena více než jedna nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo jejich kombinace.

Profesionální onemocnění jsou nejčastěji způsobena fyzickým přetěžováním, prací ve vnucené poloze, opakovanými jednostrannými pohyby a dlouhodobým zatěžováním drobných svalových skupin.

Nejčastěji hlášenou nemocí z povolání je syndrom karpálního tunelu. Právě touto problematikou se zabývá měření lokální svalové zátěže. Lokální svalová zátěž je zátěž malých svalových skupin při výkonu práce končetinami. Měření provádíme pomocí integrované elektromyografie a výsledky následně porovnáme s platnou legislativou ČR. Dostanete od nás zpracované protokoly pro kategorizaci prací s případnými návrhy pro eliminaci dalších rizik.

V rámci měření lokální svalové zátěže náš tým definuje kritická místa pracoviště a to především díky synchronizaci EMG křivek s videozáznamem z pracoviště. Následně navrhneme organizační a technické opatření pro optimalizaci pracoviště.

Naším cílem je zlepšení ergonomie Vašeho pracoviště!