VZDĚLÁVÁNÍ

Zaměřujeme se na technické vzdělávání pracovníků v průmyslových podnicích a na osobnostní rozvoj středního a vyššího managementu. Realizujeme především specializovaná školení odborných témat, která zajišťují jak kvalifikovaní lektoři z týmu naší společnosti, tak i nejlepší odborníci z celé České republiky. V této souvislosti je neopomenutelným faktem i v roce 2016 podepsaná smlouva o partnerství se Západočeskou univerzitou v Plzni.

V rámci oborů se zaměřujeme především na technické vzdělávání výkonných a řídících pracovníků a na osobnostní rozvoj managementu. Podle daného cíle jsme schopni navrhnout a přizpůsobit úroveň odbornosti, rozsah či didaktické metody.

Cílem našich aktivit jsou pro každou společnost speciálně navržené vzdělávací programy, které plně korespondují s potřebami společnosti a odpovídají i konkrétním požadavkům jednotlivých zaměstnanců a jejich vzdělávacím plánům.

Zaměřujeme se na technické vzdělávání pracovníků v průmyslových podnicích a na osobnostní rozvoj středního a vyššího managementu. Realizujeme především specializovaná školení odborných témat, která zajišťují jak kvalifikovaní lektoři z týmu naší společnosti, tak i nejlepší odborníci z celé České republiky. V této souvislosti je neopomenutelným faktem i v roce 2016 podepsaná smlouva o partnerství se Západočeskou univerzitou v Plzni. V rámci oborů se zaměřujeme především na technické vzdělávání výkonných a řídících pracovníků a na osobnostní rozvoj managementu. Podle daného cíle jsme schopni navrhnout a přizpůsobit úroveň odbornosti, rozsah či didaktické metody.

Cílem našich aktivit jsou pro každou společnost speciálně navržené vzdělávací programy, které plně korespondují s potřebami společnosti a odpovídají i konkrétním požadavkům jednotlivých zaměstnanců a jejich vzdělávacím plánům. Primárním cílem našich lektorů je pomocí interaktivního tréninku, případových studií, simulací, her a  praktickým výcvikem na procesech společnosti posluchače naučit implementovat školenou problematiku. To je základním měřítkem úspěšnosti našich kurzů.

Jsme připraveni poskytnout Vám plný servis při získávání dotačních prostředků na vaše vzdělávací aktivity. Naši koordinátoři vzdělávání mají bohaté zkušenosti s koordinací projektů z Evropského sociálního fondu a jiných Operačních programů a jsou připraveni vám poskytnout nejen cenné rady.

V části katalog naleznete strukturu nabízených témat a pro představu i vybrané konkrétní kurzy, které je možné dle přání klienta modifikovat jak po odborné náplni, tak v rozsahu. Neváhejte a oslovte nás s Vaším požadavkem. Po poznání situace ve Vaší společnosti vám připravíme návrh kompletního vzdělávacího programu včetně jeho implementace.