ZAMĚŘENÍ

Cílem našich aktivit jsou pro každou společnost speciálně navržené vzdělávací programy, které plně korespondují s potřebami společnosti a odpovídají i konkrétním požadavkům jednotlivých zaměstnanců a jejich plánům zaškolení (pro nově nastupující zaměstnance) nebo plánům osobního rozvoje (pro stávající zaměstnance).

V rámci oborů se zaměřujeme především na technické vzdělávání všech pracovníků a na osobnostní rozvoj středního a vyššího managementu. Jedná se tedy o citlivá témata osobního rozvoje zaměstnanců, které je nutné individuálně nastavit a stanovit cílený odborný růst. Podle daného cíle jsme schopni navrhnout a přizpůsobit úroveň odbornosti, rozsah či didaktické metody.

Nejvyšší úrovní propracovanosti vzdělávacích programů jsou podnikové akademie, které dopředu na řadu měsíců až let, stanovují koncepční vzdělávání konkrétních osob nebo pozic ve společnosti. Umíme řešit problematiku podnikových akademií, sestavení vzdělávacích plánů či možností využití dotačních prostředků.