ZAMĚŘENÍ

Zaměřujeme se na technické vzdělávání pracovníků v průmyslových podnicích a na osobnostní rozvoj středního a vyššího managementu. Realizujeme především specializovaná školení odborných témat, která zajišťují jak kvalifikovaní lektoři z týmu naší společnosti, tak i nejlepší odborníci z celé České republiky. V této souvislosti je neopomenutelným faktem i v roce 2016 podepsaná smlouva o partnerství se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Cílem našich aktivit jsou pro každou společnost speciálně navržené vzdělávací programy, které plně korespondují s potřebami společnosti a odpovídají i konkrétním požadavkům jednotlivých zaměstnanců a jejich vzdělávacím plánům.

Nejvyšší úrovní propracovanosti vzdělávacích programů jsou podnikové akademie, které dopředu na řadu měsíců až let, stanovují koncepční vzdělávání konkrétních osob nebo pozic ve společnosti. Umíme řešit problematiku podnikových akademií, sestavení vzdělávacích plánů či možností využití dotačních prostředků