NABÍDKA KURZŮ

Zaměřujeme se na technické vzdělávání pracovníků v průmyslových podnicích a na osobnostní rozvoj pro střední a vyšší management. K tomu využíváme nejlepší specialisty v daných oborech a to jak z vlastních lektorů společnosti, tak ze spolupracujících institucí.

Jsme partnery nejvýznamnější vzdělávací instituce v regionu, Západočeské univerzity v Plzni, která je schopna prostřednictvím svých technických fakult zajišťovat řadu akreditovaných vzdělávacích kurzů.

V části katalog naleznete strukturu nabízených témat a pro představu i

VYBRANÉ KONKRÉTNÍ KURZY

, které je možné dle přání klienta modifikovat jak po odborné náplni, tak v rozsahu. Neváhejte a oslovte nás s Vaším požadavkem. Po poznání situace ve Vaší společnosti vám připravíme návrh kompletního vzdělávacího programu včetně jeho implementace.