DIDAKTIKA

Metody a formy výuky jsou voleny tak, aby co nejlépe naplnily požadavky a očekávání zadavatele. Naši lektoři mají dlouholeté zkušenosti se vzděláváním zaměstnanců v průmyslu a dokáží tedy volit vhodné výukové metody, které vedou k maximální efektivitě získávání znalostí a především jejich následné implementace na procesy společnosti.

Primárním cílem našich lektorů je s využitím interaktivního tréninku, prezentací případových studií, simulací, her a praktickým výcvikem na procesech společnosti posluchače naučit implementovat školenou problematiku. To je základním měřítkem úspěšnosti našich kurzů. Z uvedených důvodů praktické implementace volíme nejčastěji místa realizace našich kurzů přímo ve společnosti. Jsme ovšem schopni zajistit realizaci i mimo prostory společnosti, či je spojit s outdoorovými aktivitami.