DOTACE NA VZDĚLÁNÍ

Jsme připraveni poskytnout Vám plný servis při získávání dotačních prostředků na vaše vzdělávací aktivity. Naši koordinátoři vzdělávání mají bohaté zkušenosti s koordinací projektů z Evropského sociálního fondu a jiných Operačních programů a jsou připraveni vám poskytnout nejen cenné rady při psaní žádosti, ale jsou schopni žádosti o dotace na vzdělávací kurzy a programy komplexně zajistit.

Nabízíme komplexní služby v oblasti dotací a grantového poradenství:

  • sestavení vzdělávacího programu a specializovaných kurzů,
  • podání žádosti o dotaci,
  • zajištění vlastního vzdělávání zaměstnanců,
  • zajištění administrace projektu.

Nezapomínáme ani na servis v rámci poskytování informací o aktuální a připravovaných dotačních výzvách.