PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ A OUTSOURCING

  • Řešíte efektivitu náborového procesu a fluktuaci zaměstnanců?
  • Nedaří se Vám získat a udržet talentované perspektivní zaměstnance?

Díky mnohaletým zkušenostem v náboru manažerů a specialistů i ve velkoobjemovém náboru nekvalifikované pracovní síly dokážeme zhodnotit efektivitu náborového procesu a navrhnout konkrétní opatření tak, aby celý proces lépe odpovídal potřebám Vaší společnosti a zároveň možnostem pracovního trhu.

Nabízíme řešení časově omezených náborových projektů nebo nárazovou administrativu formou outsourcingu, kdy na projektech pracují vyškolení konzultanti nebo účastníci trainee programů.

Naše specializace:

  • Proces náboru
  • Onboarding
  • Sestavení znalostních matic a aktualizace náplně práce jednotlivých pracovních pozic
  • Systematické vzdělávání liniových manažerů v řízení výkonnosti a motivace zaměstnanců a jejich návaznosti na zákoník práce a HR procesy
  • Development centra a analýza předpokladů pro rozvoj manažerských pozic
  • Systém hodnocení výkonnosti, motivace zaměstnanců a efektivní řízení lidských zdrojů