REALIZAČNÍ PROJEKTY

Jdeme cestou návrhu komplexní realizační řešení napříč hlavními oblastmi průmyslového inženýrství, mezi které patří řízení výroby, logistika, informační systémy, kvalita, automatizace a ergonomie.

Jedná se o princip řešení zadaných úloh projektovým způsobem s předem stanoveným cílem, rozsahem, termínem i cenou za jeho vyřešení. Tematicky se jedná o šest základních oblastí, které do sebe integrují řadu dalších podpůrných a omezujících parametrů.

  • Řízení výroby a engineering
  • Návrh a implementace softwarových řešení pro efektivní řízení výroby
  • Logistika a řízení zásob
  • Virtuální realita
  • Ergonomie
  • Simulace výrobních systémů

 

Výsledkem tohoto typu projektu je vyřešení zadané úlohy a implementace navrženého řešení do praxe. Zákazníkem pro tento typ řešení jsou společnosti:

  • s nedostatečnou kapacitou nebo nedostatečnou znalostí vlastních zaměstnanců pro řešení daného problému,
  • jejichž podnikání není spojeno s častým řešením tohoto typu problému,
  • pro které není ekonomicky výhodné, mít pro řešení problému vlastní kapacity.

 

Podrobný popis těchto oblastí a jejich podoblastí najdete v našem produktovém katalogu.