TESTOVÁNÍ

Odborné testování dovedností a znalostí kandidátů patří mezi základní nástroje výběru zaměstnanců na všech typech pracovních pozic a zcela zásadně zvyšuje objektivitu výběrového řízení. Testováním pomáháme našim klientům učinit informovanější rozhodnutí a zefektivnit tak výběr nových zaměstnanců, stejně jako identifikaci stávajících zaměstnanců pro další rozvoj.

Testování odborných technických znalostí uchazečů

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni testujeme technické znalosti kandidátů v oblastech strojírenství a elektrotechniky. Po zhodnocení znalostí konkrétního kandidáta a potřeby klientů navrhneme další proškolení.

Testování manuální zručnosti

Testy manuální zručnosti měří schopnost a rychlost koordinace pohybů očí a ruky, včetně jemné motoriky a montážní úkoly konečky prstů. Jsou vhodné pro testování zaměstnanců v provozech, které vyžadují rychlou a přesnou manipulaci s jednoduchým výrobním materiálem a nástroji.

Nabízíme tyto mezinárodně validované testy zručnosti:

Osobnostní testy

Objektivní zmapování preferovaného stylu chování, osobnostních charakteristik a kompetencí relevantních v pracovním prostředí. Testování probíhá v on-line prostředí s vyhodnocením v rámci několika hodin.

Assessment a development centra

Realizujeme a organizujeme profesionální assessment a development centra Vysoce účinná metoda výběru zaměstnanců zejména na nižší a střední manažerské pozice.