Průmyslové inženýrství

Kdo jsme

 

Jsme realizačně poradenská společnost zaměřující se převážně na projektová, či dlouhodobá řešení v oblastech výroby, logistiky, řízení procesů a IT/SW.

V souvislosti s úspěšnou realizací zmíněných služeb je společnost CIE jediným oficiálním partnerem Západočeské univerzity v Plzni v této oblasti.

Jsme připraveni Vám odborně, a hlavně profesionálně pomoci s vašimi problémy v oblasti zvyšování efektivity a výkonnosti systémů, pomocí nových technologii a inovativních přístupů.

Nástrojem k dosažení nejlepších výsledků je využití dlouholetých znalostí, zkušeností a individuální přístup k projektům. Klademe důraz nejen na výsledný efekt, ale i na aplikovatelnost našich řešení v praxi.

Kdo od nás nejčastěji potřebuje pomoc? Našimi zákazníky jsou především průmyslové podniky, ale ani veřejný sektor pro nás není problémem, díky všestrannému zaměření našeho týmu.

S čím Vám můžeme pomoci!

 
Zvyšování efektivity výroby

Pomocí metod průmyslového inženýrství, zkušeností z více než 200 realizovaných projektů a vlastních inovací v oblasti výroby. Navrhujeme a realizujeme změny, které prokazatelně zvyšují efektivitu a výkonnost výrobního procesu.

Tvorba norem

Pro standardní operace stanovujeme normy práce pomocí světově uznávaných metod měření (REFA, MOST, MTM). Pro nestandardní operace (vysoká variantnost/dlouhý čas) využíváme vlastní nástroj: Kalkulátor norem, vyvinutý týmem CIE.

Moderní metody řízení výroby

Pomocí světově uznávaných výrobců softwarů (Microsoft, Siemens) vyvíjíme vlastní aplikace. Výstupy z těchto aplikací prokazatelně zvyšují efektivitu řízení výrobního procesu, které se projeví zvýšením výkonu výroby a úspoře zdrojů.

 
Layout – Prostorové uspořádání

Pomocí zkušeností z více než 150 realizovaných projektů, moderních softwarů a vlastních inovací v oblasti prostorového uspořádání výrobních a logistických provozů. Navrhuje a realizujeme efektivní a dlouhodobá řešení pro nové haly, ale i změny pro stávající zázemí.

Interní logistika

Pomocí zkušeností z více než 100 realizovaných projektů, moderních softwarů a vlastních inovací v oblasti interní logistiky. Navrhuje a realizujeme řešení, které se projeví v efektivním, flexibilním využitím lidských zdrojů a využívané techniky.

Procesní řízení

Pomocí zkušeností z více než 150 realizovaných projektů. Navrhuje a realizujeme řešení, které jsou zaměřena na eliminaci plýtvání v procesním a administrativním zajištění výrobních a podpůrných činností společnosti.

Kontakty

CIE consulting s.r.o.
IČO: 04999746
+420 775 502 774
bardy@cie-consulting.cz
Zbrojnická 229/1, Plzeň-město 301 00