VZDĚLÁVÁNÍ

Efektivní vzdělávání je složitý proces, který vyžaduje nejen odbornou znalost problematiky, ale i pedagogické schopnosti lektora. Podle míry naplnění těchto dvou oblastí jsou účastníci následně schopni implementovat a používat předané znalosti, což považujeme za měřítko kvality našich služeb.

Realizujeme především specializovaná školení odborných témat, kdy spolupracujeme s nejlepšími odborníky z celé České republiky. V této souvislosti je neopomenutelným faktem i v roce 2016 podepsaná smlouva o partnerství se Západočeskou univerzitou v Plzni, která je schopna, prostřednictvím svých technických fakult a pracovišť, školit řadu témat na vysoké odborné úrovni včetně ukázek nejlepších současných technologií.

Vyzkoušejte naše služby a uvidíte, že je pro nás základním cílem spokojenost klienta a schopnost účastníků kurzu implementovat školenou problematiku v praxi.