SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ

Pro naše klienty vyvíjíme individuální softwarová řešení aplikovatelná především v oblasti řízení výroby a logistiky a výjimkou nejsou ani řešení například podpůrných procesů údržby nebo přípravy výroby. Jedná se o efektivní, na míru postavená a cenově dostupná softwarová řešení konkrétních oblastí, které bývají ve většině společností hlavní příčinnou nadměrného plýtvání zdrojů, kapacity a energie. Mezi typické negativní jevy, které následně vyvolávají potřebu implementace těchto softwarových řešení, patří například nízké využití strojů a lidí, nízký ukazatel OEE, vysoký ukazatel PPM, příliš administrativních procesů, chyby v dokumentaci, nebo nedostatečné řízení procesů, generujících další problematické stavy.

V současné době nabízíme šest základních softwarů modulů, které upravujeme pro Vaše konkrétní potřeby a požadavky. Tyto moduly jsou ve většině případů přímo napojeny na Váš stávající informační systém a dochází mezi nimi k automatické výměně dat, což následně vede k eliminaci nepotřebné administrativy. Jedná se o následujících šest softwarových modulů:

  • Systém evidence dat
  • Pokročilý systém pro plánování výroby
  • Systém pro tvorbu a správu norem
  • Systém pro správu a plánování údržby zařízení
  • Program pro návrh ergonomického pracoviště
  • Program pro minimalizaci vlivů způsobující nemoci z povolání

Zákazníkem pro tento typ řešení jsou společnosti.

  • potýkající se s výše popsanými negativními jevy,
  • procházející dynamickým rozvojem,
  • snažící se o minimalizaci všech druhů plýtvání.

Podrobný popis těchto softwarových řešení naleznete v našem produktovém katalogu KATALOG