PORADENSTVÍ A COACHING


Poradenství a coaching v oblasti oblastí řízení výroby, logistiky a organizace procesů poskytuje velmi efektivní způsob předání znalostí a zkušeností mezi odbornými specialisty a zaměstnanci společnosti. Jedná se o princip řešení zadaných úloh týmem složeným především ze zaměstnanců společnosti, kteří řeší úlohu pod odborným vedením externího specialisty, odborníka společnosti CIE.


Výsledkem tohoto typu projektu je v prvé řadě návrh řešení zadané úlohy s využitím vlastních zdrojů klienta s garancí kvalitních výstupů ze strany společnosti CIE. Další výsledkem je velmi efektivní vzdělávání zaměstnanců klienta v oblasti řešení problémů s předpokladem budoucího samostatného fungování při projektech podobného typu.


Zákazníkem pro tento typ řešení jsou společnosti, které chtějí:


  • udržovat krok se současnými moderní trendy v oblasti řízení výroby,
  • implementovat nové poznatky a znalosti a odstranit zaběhlou rutinu při řešení svých problémů,
  • efektivně investovat do svých zaměstnanců s cílem zvýšit jejich znalosti.


Podrobný popis těchto oblastí a jejich podoblastí naleznete v našem produktovém katalogu. KATALOG