REFERENCE
ŘÍZENÍ VÝROBY

Název projektu
Optimalizace logistických procesů
Charakteristika Cílem projektu bylo provést analýzu současného systému zásobování, provést kontrolu a případnou změnu současných pracovních postupů a ekonomický výpočet doby návratnosti při aplikaci nového způsobu zásobování. Dále definovat koncept pro sledování produktivity a vizualizace důležitých dat.
Navrhovatel DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
Datum zahájení
10/2016
Délka řešení
-

Název projektu
Balancování automatického zakladače
Charakteristika Cílem projektu bylo ověřit vliv struktury zakázek na výkonnost automatického zakladače při definovaných pravidlech řízení automatického zakladače a definovaných pravidlech umisťování zakázek na palety automatickým zakladačem.
Navrhovatel Kermi s.r.o.
Datum zahájení
10/2016
Délka řešení
-

Název projektu
Tvorba systému efektivního zaškolení nových pracovníků
Charakteristika Cílem projektu bylo vytvoření přesného konceptu pro zaškolení nově příchozích pracovníků. V rámci projektu došlo k odstranění plýtvání a úzkých míst v původních pracovních postupech. Byla natočena vzorová video návodka, sloužící jako ilustrační video, byly vytvořeny nové pracovní postupy a setavení přesného postupu při zaškolení pracovníka.
Navrhovatel Tech Data Distribution s.r.o.
Datum zahájení
08/2016
Délka řešení
-

Název projektu
Návrh konceptu mezipodnikového srovnávání
Charakteristika Cílem projektu byl návrh systému vykazování dat pro možnost jednoznačného srovnání výkonnosti podniků napříč kontinenty. Princip výpočtu mimo jiné zohledňoval variantnost a pracnost výroby, složitost systému, technické přípravy výroby a obecné podmínky okolí, v němž se jednotlivé závody nacházejí.
Navrhovatel Greiner Aerospace CZ spol. s r.o
Datum zahájení
06/2016
Délka řešení
-

Název projektu
Tvorba výpočtového kalkulátoru pro stanovení výrobních norem
Charakteristika -
Navrhovatel Greiner PURtec CZ spol. s r.o.
Datum zahájení
06/2016
Délka řešení
-

Název projektu
Návrh systému zásobování montážní linky
Charakteristika Cílem projektu bylo navrhnout efektivní systém zásobování montážní linky. V rámci projektu byl navržen kompletně nový systém zásobování, který eliminoval hlavní nežádoucí efekty - velikost zásob na pracovištích a systém zavážení pracovišť.
Navrhovatel Alfa Plastik, a.s.
Datum zahájení
04/2016
Délka řešení
-

Název projektu
Analýza konceptu možnosti centralizace procesu skladování a zásobování
Charakteristika Cílem projektu bylo ověřit možnost kompletní centralizace skladování a zásobování pro všechny výrobní haly společnosti, ověřit možnosti, efekty a rizika, která mohou nastat při realizaci této změny.
Navrhovatel MD ELEKTRONIK spol. s r.o.
Datum zahájení
08/2015
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Optimalizace procesů
Charakteristika Cílem projektu bylo zmapování procesů, jejich vzájemné provázaní a jejich následná optimalizace. Výstupem projektu byl ucelený postup pro optimalizaci současného stavu.
Navrhovatel Městský úřad Tachov
Datum zahájení
08/2015
Délka řešení
4 měsíce

Název projektu
Vývoj nástroje pro ověření dostupné výrobní kapacity jedné ze sekcí společnosti
Charakteristika Cílem projektu bylo vytvoření softwarového nástroje, který dokáže ověřit dostupnou výrobní kapacitu (personál, technologie) pro výrobu konkrétní skladby produktů v zadaném časovém období. V případě překročení mezních stavů kapacity dojde k signalizaci a jednoznačnému určení nápravného opatření, které je určeno tak, aby mělo co nejmenší ekonomický dopad.
Navrhovatel EGE, spol. s r.o.
Datum zahájení
07/2015
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Optimalizace procesu příjmu materiálu
Charakteristika Cílem projektu bylo vytvoření nového postupu zaskladňování materiálu v hlavním logistickém centru pro společnosti zadavatele. V rámci projektu byl navržen kompletně nový postup, který eliminoval hlavní nežádoucí efekty (nerovnoměrnost práce, kvalita, prostorové uspořádání). Nový postup zahrnoval kompletní proces zaskladnění, a to od příjezdu auta až po zaskladnění na pozici v regálu.
Navrhovatel ELEKROMETALL s.r.o.
Datum zahájení
06/2015
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Studie proveditelnosti - Výroba středových loketních opěrek
Charakteristika Cílem projektu bylo zjištění ekonomických přínosů a důsledků při odstranění outsourcovaných částí výroby. V rámci projektu byl zmapován kompletní výrobní proces produktu i jeho outsourcovaných částí, byl proveden ekonomický propočet návratnosti investice.
Navrhovatel KDK Automotive Czech s.r.o.
Datum zahájení
03/2015
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Návrh vizualizačního nástroje pro výrobu - ANDON
Charakteristika Cílem projektu bylo vyvinout takové metodiky a prostředí, které by s maximální efektivitou informovalo pracovníky napříč celou společností o aktuálním stavu výrobního plánu a aktuálním stavu výrobních technologií.
Navrhovatel KUNSTOFF - FRÖHLICH Czech Plast s.r.o.
Datum zahájení
01/2015
Délka řešení
2 měsíce

prostorové uspořádání

Název projektu
Návrh layoutu výroby
Charakteristika Cílem projektu bylo zhodnocení stávajícího stavu prostorového uspořádání výrobního systému ve formě analýzy a 2D zobrazených hmotných toků ve výrobním systému. Dle výsledků analýzy bylo provedeno hledání optimálního návrhu prostorového uspořádání, který povede k minimalizaci a narovnání hmotných toků a tím k optimální manipulaci a pohybu ve výrobním systému, který se skládal ze tří výrobních hal, ve kterých probíhající výrobní procesy plynule navazují.
Navrhovatel SCHWARZMÜLLER s.r.o.
Datum zahájení
09/2016
Délka řešení
-

Název projektu
Návrh uspořádání linky
Charakteristika Cílem projektu bylovytvoření nového konceptu linky, který přinese požadované efekti na úsporu místa a zvýšení efektivity.
Navrhovatel MD Elektronik s.r.o.
Datum zahájení
08/2015
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Návrh uspořádání výrobní haly
Charakteristika Cílem projektu bylo vytvoření přesného 3D layoutu výrobní haly včetně podrobného zobrazení vnitřních prostor a veškerých technologií, který slouží společnosti jako jednotný koncept, který v případě jakýchkoliv následných změn značně pomůže při nových návrzích, kde napomůže odhalit možné následné problémy.
Navrhovatel Ringfeder Power Transmission s.r.o.
Datum zahájení
08/2015
Délka řešení
2 měsíce

 

Název projektu
Návrh uspořádání logistického centra
Charakteristika Cílem projektu bylo validace procesu skladování a tvorba 3D layoutu, nalezení a odstranění ztrátových a neefektivních činností napříč celým procesem a to od samotného příjmu materiálu, přes zaskladnění, až po samotné expedování konečnému zákazníkovi.
Navrhovatel E-COMMERCE HOLDING, a.s.
Datum zahájení
12/2014
Délka řešení
2 měsíce

Název projektu
Tvorba prostorového uspořádání
Charakteristika Cílem projektu bylo, kompletní vymodelování 3D layoutu haly, analýza hmotných a personálních toků s následnou optimalizací pro efektivní využití prostoru.
Navrhovatel ZT Metal, a.s.
Datum zahájení
09/2014
Délka řešení
2 měsíce

Název projektu
Uspořádání pracovišť a výrobního prostoru
Charakteristika Cílem projektu bylo, kompletní vymodelování 3D layoutu haly, včetně strojů a speciálních zařízení s následnou optimalizací pro efektivní využití prostoru.
Navrhovatel ASTENJOHNSON, s.r.o.
Datum zahájení
08/2014
Délka řešení
2 měsíce

Název projektu
Uspořádání výrobního prostoru
Charakteristika Cílem projektu byla analýza současného stavu manipulace s materiálem v oblasti výroby, zjištění kapacitního vytížení jednotlivých pracovišť a návrh nového uspořádání pracovišť.
Navrhovatel KLIMA a.s.
Datum zahájení
07/2010
Délka řešení
4 měsíce

Název projektu
Návrh uspořádání výrobní haly
Charakteristika Cílem projektu bylo vytvoření přesného 3D layoutu výrobní haly včetně podrobného zobrazení vnitřních prostor a veškerých technologií, který slouží společnosti jako jednotný koncept, který v případě jakýchkoliv následných změn značně pomůže při nových návrzích, kde napomůže odhalit možné následné problémy.
Navrhovatel Gühring s.r.o.
Datum zahájení
06/2015
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Návrh uspořádání nové výrobní haly
Charakteristika Cílem projektu byla validace vytvořeného prostorového uspořádání výrobní haly a převedení návrhu do 3D layoutu včetně podrobného zobrazení vnitřních prostor a veškerých technologií. Výstupem projektu bylo optimalizované řešení původního návrhu zadavatele, které bylo následně převedeno do 3D vizualizace.
Navrhovatel KDK Automotive Czech s.r.o.
Datum zahájení
06/2015
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Návrh uspořádání nové výrobní haly
Charakteristika Cílem projektu bylo vytvoření přesného 3D layoutu výrobní haly včetně podrobného zobrazení vnitřních prostor a veškerých technologií, který slouží společnosti jako jednotný koncept, který v případě jakýchkoliv následných změn značně pomůže při nových návrzích, kde napomůže odhalit možné následné problémy.
Navrhovatel MD Elektronik s.r.o.
Datum zahájení
06/2015
Délka řešení
2 měsíce

Název projektu
Návrh uspořádání nové výrobní haly a skladovacích prostor
Charakteristika Cílem projektu bylo vytvoření přesného 3D návrhu vnitřního uspořádání nově plánované výrobní haly a kompletní návrh skladovacích prostor včetně návrhu použité manipulační techniky. Tento návrh byl vytvořen dle předpokladu reakce trhu v následujících dvaceti letech na základě analýz prostorové náročnosti technologií, rozpracované výroby, hmotných a personálních toků v případě výroby. Dále pak na základě výpočtu kapacity skladů, obrátkovosti, systému skladování v případě skladovacích prostor. Bylo vyhotoveno a ověřeno finální řešení, které eliminuje problémy a rizika, která jsou obvyklá u těchto rozsáhlých projektů.
Navrhovatel KOH-I-NOOR Mladá Vožice A.s.
Datum zahájení
05/2015
Délka řešení
2 měsíce

Název projektu
Návrh uspořádání nové výrobní haly
Charakteristika Cílem projektu bylo vytvoření přesného 3D návrhu vnitřního uspořádání nově plánované výrobní haly pro výrobu opláštěných vodičů. Tento návrh byl vytvořen dle předpokladu reakce trhu v následujících dvaceti letech s předpokladem maximálního využití současné technologie, kde na základě analýz prostorové náročnosti technologií, rozpracované výroby, hmotných a personálních toků bylo vyhotoveno a ověřeno finální řešení, které eliminuje problémy a rizika, která jsou obvyklá u těchto rozsáhlých projektů.
Navrhovatel EGE, spol. s r.o.
Datum zahájení
02/2015
Délka řešení
3 měsíce

Ergonomie

Název projektu
Technologie ergonomického hodnocení procesů ve výrobě
Charakteristika Cílem projektu byly racionalizační a ergonomické analýzy na 4 kovacích linkách včetně jejich zhodnocení a podání návrhů na zefektivnění. Hlavními oblastmi projektu byly pracovní nástroje, manipulace s materiálem a pracovní polohy.
Navrhovatel Kovárna VIVA, a.s.
Datum zahájení
08/2015
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Ergonomie montážní linky
Charakteristika Cílem projektu byly racionalizační a ergonomické analýzy na veškerých pracovištích linky na výrobu lyžařských hůlek včetně jejich zhodnocení a podání návrhů na zefektivnění. Hlavními oblastmi projektu byly pracovní manipulace s materiálem a pracovní polohy.
Navrhovatel NOVASPORT spol. s r.o.
Datum zahájení
08/2015
Délka řešení
2 měsíce

Název projektu
Měření sil při montáži ofukovačů
Charakteristika Cílem projektu bylo provedení měření tlačných sil na 7 pracovištích při montáži ofukovačů a loketních opěrek pro automobily a následné zhodnocení dle doporučených limitů ČSN.
Navrhovatel Key Plastics Janovice s.r.o.
Datum zahájení
07/2014
Délka řešení
1 měsíc

Název projektu
Technologie návrhu pracovišť
Charakteristika Cílem projektu bylo vyhodnotit namáhání pracovníků na pracovištích broušení a leštění. Vyhodnocení namáhání se provedlo dotazníkovým průzkumem a softwarového řešení. Došlo ke zvýšení produktivity a bezpečnosti vybraných pracovišť.
Navrhovatel NOVEM Car Interior Design, k.s.
Datum zahájení
04/2013
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Měření silových poměrů a hodnocení pracovních poloh na montážních pracovištích
Charakteristika Cílem projektu byla analýza náročnosti montáže vybraných komponentů dle silových poměrů pomocí sady ergoPAK a zhodnocení počtu pohybů při montáži s ohledem na lokální svalovou zátěž.
Navrhovatel KOSTAL CR, spol. s r.o.
Datum zahájení
02/2013
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Ergonomie pracovišť a uspořádání výrobního prostoru
Charakteristika Cílem projektu bylo analyzovat situaci ohledně manipulace s materiálem na oblasti finálního balení a navrhnout optimalizační změny a nový layout pracoviště.
Navrhovatel Milos s.r.o.
Datum zahájení
10/2009
Délka řešení
2 měsíce

Název projektu
Ergonomie pracovišť a uspořádání výrobního prostoru
Charakteristika Cílem projektu bylo pomocí dotazníků, pozorování a ergonomických analýz zmapovat současnou situaci na pracovišti cívkárny z hlediska ergonomie a nežádoucích vlivů na pracovníky a navrhnout změny a nápravná opatření.
Navrhovatel Škoda Electric a.s.
Datum zahájení
02/2008
Délka řešení
3 měsíce

Optimalizace a racionalizace

Název projektu
Racionalizace procesu
Charakteristika Cílem projektu bylo v první části ergonomická optimalizace procesu ručního šití v automotive s cílem snížení svalové zátěže operátorů a s tím spojené zvýšení produktivity práce. Druhou částí projektu bylo zefektivnění prostorového uspořádání pracoviště šití a návazných pracovišť.
Navrhovatel TUP BOHEMIA s.r.o.
Datum zahájení
09/2016
Délka řešení
-

Název projektu
Uspořádání prostoru Přebalování vstupního materiálu
Charakteristika Cílem projektu bylo nalezení problematických oblastí a odstranění plýtvání a úzkých míst v procesu přebalování vstupního materiálu. Výstupem projektu byla konkrétní racionalizační opatření, která byla následně zapracována do nově vypracovaného konceptu prostorového uspořádání.
Navrhovatel ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.
Datum zahájení
07/2016
Délka řešení
-

Název projektu
Zrychlení přestavovacích časů svářecích automatů
Charakteristika Cílem projektu bylo odhalení plýtvání a problematických oblastí při přestavbě svařovacího automatu. Aplikací metody SMED byly vytvořeny nové pracovní postupy, které vedly k maximálnímu zkrácení přestavovacích časů. V rámci projektu byla navržena racionalizační opatření, která minimalizovala činnosti s nejdelší dobou trvání.
Navrhovatel Kermi s.r.o.
Datum zahájení
06/2016
Délka řešení
-

Název projektu
Racionalizace montážních pracovišť na výrobu loketních opěrek
Charakteristika Cílem projektu bylo nalezení problematických oblastí a odstranění plýtvání a úzkých míst tak, aby byla zvýšena produktivita linky. V rámci projektu proběhlo přesné balancování pracovišť tak, aby bylo docíleno maximálních efektů. Zároveň byl vytvořen návrh pracovního uspořádání, který odstranil poslední ergonomické nedostatky.
Navrhovatel KDK Automotive Czech s.r.o.
Datum zahájení
05/2016
Délka řešení
-

Název projektu
Racionalizace procesu - vychystávání materiálu
Charakteristika Cílem projektu bylo nalezení problematických oblastí a odstranění plýtvání a úzkých míst v procesu vychystávání materiálu. Výstupem projektu byla konkrétní racionalizační opatření, která byla následně zapracována do nově vypracovaného konceptu prostorového uspořádání.
Navrhovatel NEDCON BOHEMIA, s.r.o.
Datum zahájení
11/2015
Délka řešení
1 měsíc

Název projektu
Racionalizace procesu - balancování linky
Charakteristika Cílem projektu bylo nalezení problematických oblastí a odstranění plýtvání a úzkých míst tak, aby byla zvýšena produktivita linky. V rámci projektu proběhlo přesné balancování pracovišť tak, aby bylo docíleno maximálních efektů.
Navrhovatel KEMMLER ELECTRONIC s.r.o.
Datum zahájení
11/2015
Délka řešení
2 měsíce

Název projektu
Interní audit výrobního procesu
Charakteristika Cílem projektu bylo nalezení problematických oblastí, plýtvání a úzkých míst ve výrobním procesu. Výstupem projektu byla konkrétní racionalizační opatření, která byla zakomponována do vytvořeného postupu pro odstranění těchto nežádoucích efektů.
Navrhovatel Greiner aerospace CZ spol. s.r.o.
Datum zahájení
05/2015
Délka řešení
1 měsíc

Název projektu
Interní audit spojený se změnou prostorového uspořádání
Charakteristika Cílem projektu bylo nalezení problematických oblastí, plýtvání a úzkých míst ve výrobním procesu. Výstupem projektu byli konkrétní racionalizační opatření, které byly zakomponovány do nově vytvořeného layoutu.
Navrhovatel Greiner PURtec CZ spol. s r.o.
Datum zahájení
05/2015
Délka řešení
2 měsíce

Název projektu
Racionalizace provozu lisovny
Charakteristika Cílem projektu bylo nalezení problematických oblastí a odstranění plýtvání a úzkých míst tak, aby byla zvýšena produktivita provozu. V rámci projektu proběhla racionalizace pracovišť tak, aby bylo docíleno maximálních efektů.
Navrhovatel KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s.
Datum zahájení
04/2015
Délka řešení
1 měsíc

Název projektu
Racionalizace přestavovacích časů - SMED
Charakteristika Cílem projektu bylo zkrácení času přestavby a odstranění neproduktivních časů, které se vyskytovaly při přestavování technologií. Výstupem projektu byla konkrétní racionalizační opatření, která byla následně zapracována do nově vypracovaného postupu přestavby technologie, který byl v závěru standardizován.
Navrhovatel Kermi, s.r.o.
Datum zahájení
03/2015
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Racionalizace výrobních procesů
Charakteristika Cílem projektu bylo nalezení problematických oblastí, plýtvání a úzkých míst ve výrobním procesu. Výstupem projektu byli konkrétní racionalizační opatření, které byly zakomponovány do vytvořeného postupu pro odstranění těchto nežádoucích efektů. Dalším výstupem projektu byl nový návrh uspořádání výrobní haly.
Navrhovatel Composite Components a.s.
Datum zahájení
03/2015
Délka řešení
2 měsíce

Název projektu
Racionalizace montážního pracoviště
Charakteristika Cílem projektu bylo vytvoření řešení, které umožní razantní zvýšení produktivity na montážních pracovištích ve společnosti. V rámci tohoto projektu byly provedeny rozsáhlé racionalizační aktivity od návrhu nových stolů, uspořádání pracoviště, systému zásobování, návrhu nových montážních přípravků, vytvoření nových pracovních postupů a vytvoření nových norem a standardů.
Navrhovatel MWM MECHANIKA, a.s.
Datum zahájení
01/2015
Délka řešení
2 měsíce

Název projektu
Ergonomie pracovišť a uspořádání výrobního prostoru
Charakteristika Cílem projektu bylo vytvoření řešení, které umožní razantní zvýšení produktivity na montážních pracovištích ve společnosti. V rámci tohoto projektu byly provedeny rozsáhlé racionalizační aktivity od návrhu nových stolů, uspořádání pracoviště, systému zásobování, návrhu nových montážních přípravků, vytvoření nových pracovních postupů a vytvoření nových norem a standardů.
Navrhovatel MONTEFERRO HRÁDEK, a.s.
Datum zahájení
01/2015
Délka řešení
2 měsíce

Název projektu
Interní audit výrobního procesu
Charakteristika Cílem projektu bylo nalezení problematických oblastí, plýtvání a úzkých míst ve výrobním procesu. Výstupem projektu byli konkrétní racionalizační opatření, které byly zakomponovány do vytvořeného postupu pro odstranění těchto nežádoucích efektů.
Navrhovatel Kermi s.r.o.
Datum zahájení
08/2014
Délka řešení
1 měsíc

Název projektu
Technologická prověrka výrobního procesu projektu BREN805
Charakteristika Cílem projektu byla komplexní technologická prověrka veškerých procesů týkající se výroby zbraně BREN 805. Tato prověrka zahrnoval analýzu pracovního postupu, logistického toku, technologie výroby, procesu evidence, kontrol kvality. Výstupem byl koncept pro kontinuální zlepšení, který obsahoval konkrétní racionalizační opatření.
Navrhovatel Česká zbrojovka, a.s.
Datum zahájení
07/2014
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Návrh nového značení bezpečnostních pásů
Charakteristika Cílem projektu bylo vytvoření takového řešení, které nám umožní odstranění stávajícího procesu značení pásu, které bylo úzkým místem výrobního procesu. V rámci projektu byly navrženy dvě nové technologie značení, které umožní zkrácení tohoto procesu.
Navrhovatel TRW Cars, s.r.o.
Datum zahájení
02/2014
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Měření spotřeby času ve výrobním procesu
Charakteristika Cíle projektu bylo seznámení s výrobním procesem a tvorbu plánu následného měření, měření jednotkových časů u výrobních operací, měření dávkových časů a dalších vedlejších časů u výrobních operací, identifikovat místo s potenciálními ztrátami a rezervami z hlediska organizace práce.
Navrhovatel Diamorph hob certec, s.r.o.
Datum zahájení
08/2013
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Zavedení metody SMED na výrobní lince
Charakteristika Cílem projektu bylo provést zefektivnění přestavby výrobní linky. Konkrétně se jednalo o výrobu chirurgických roušek, kde je velká modularita jednotlivých druhů. Cílem bylo zkrácení čas přestavby linky.
Navrhovatel HARTMANN - RICO, a.s.
Datum zahájení
07/2013
Délka řešení
4 měsíce

Název projektu
Technologie stanovování časů ve výrobě
Charakteristika Cílem projektu bylo provést racionalizaci pracovišť a prováděných operací, časové snímky jednotlivých činností v rámci výroby vybraných produktů, stanovení norem a identifikování ztrátových nebo neefektivních časů při výrobě vybraných produktů.
Navrhovatel proHeq (CZ), s.r.o.
Datum zahájení
06/2013
Délka řešení
8 měsíce

Normování práce

Název projektu
Časové snímky klíčových pracovníků
Charakteristika Cílem projektu byla analýza výroby, která vycházela ze snímků pracovních dní vybraných pracovišť. Výstupem projektu byla analýza efektivity pracovníků, ověřující potřebné kapacity personálu a technologie. Současně byly vytvořeny kompletní normativy a racionalizační opatření, která zefektivní výrobu.
Navrhovatel Truhlářství Pilous
Datum zahájení
10/2016
Délka řešení
-

Název projektu
Normování výrobních procesů
Charakteristika -
Navrhovatel Greiner PURtec CZ spol. s r.o.
Datum zahájení
04/2016
Délka řešení
-

Název projektu
Normování výrobních procesů
Charakteristika Cílem projektu bylo vytvoření kompletních normativů, které byly zpracovány pro potřeby možnosti plánování výroby, ale také pro možnost reálných propočtů potřebné kapacity personálu a technologie. Výstupem projektu byly kompletní normativy a racionalizační opatření, která zefektivní výrobu.
Navrhovatel Schäfer - Menk S.r.o.
Datum zahájení
10/2015
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Normování výrobních procesů
Charakteristika Cílem projektu bylo vytvoření kompletních normativů, které byly zpracovány pro potřeby možnosti plánování výroby, ale také pro možnost reálných propočtů potřebné kapacity personálu a technologie. Výstupem projektu byly kompletní normativy a racionalizační opatření, která zefektivní výrobu.
Navrhovatel Strojmetal Kamenice a.s.
Datum zahájení
09/2015
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Časové snímky dní
Charakteristika Cílem projektu bylo vytvoření přehledu činností daných pracovních profesí. Výstupem projektu byl přesný přehled o činnostech přidávajících hodnotu, činostech podmiňujících k přidání hodnoty a ztrátových činostech, a to vždy v rozsahu celé směny.
Navrhovatel Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Datum zahájení
09/2015
Délka řešení
3 měsíce

Název projektu
Časové snímky provozu
Charakteristika Cílem projektu bylo vytvoření podkladů, na jejichž základě byly upraveny normy a rozmístění personálu v provozech. Výstupem projektu byl přesný přehled o činnostech přidávajících hodnotu, činostech podmiňujících k přidání hodnoty a ztrátových činostech, a to vždy v rozsahu celé směny.
Navrhovatel NOVASPORT spol. s r.o
Datum zahájení
06/2015
Délka řešení
2 měsíce

Název projektu
Normování výrobních procesů
Charakteristika Cílem projektu bylo vytvoření kompletních normativů, které byly zpracovány pro potřeby možnosti plánování výroby, ale také pro možnost reálných propočtů ceny konkrétních výrobků. Rozběh tohoto projektu byl podmíněn předchozím projektem, který vydefinoval konkrétní problémy a efekty při jejich odstranění.
Navrhovatel Greiner PURtec CZ spol. s r.o.
Datum zahájení
04/2015
Délka řešení
3 měsíce

Dlouhodobá spolupráce

Název projektu
Rámcová smlouva - Proces kontinuálního zlepšování
Charakteristika Předmětem této dlouhodobé spolupráce je podílení se na Lean aktivitách ve společnosti. Naši odborníci pracující ve společnosti realizují aktivity týkající se průmyslového inženýrství. Jedná se konkrétně o následující aktivity: ergonomické analýzy, normování, příprava simulačních projektů, logistika zásobování pracovišť.
Navrhovatel Alfa Plastik, a.s.
Datum zahájení
08/2016
Délka řešení
Neurčito

Název projektu
Rámcová smlouva - Proces kontinuálního zlepšování
Charakteristika Cílem projektu byla dlouhodobá spolupráce a podpora tvorby layoutu výroby nové výrobní haly. V rámci projektu byla prováděna změna systému zavážení materiálu do výroby pro 100+ pracovišť. Každé pracoviště bylo podrobeno analýze používaných materiálů a pro každý materiál byl navržen nejefektivnější způsob zavážení (kanban, milkrun nebo tlakový systém). Další částí projektu bylo upravení rozložení veškeré potřebné vybavenosti pracoviště následované zasazením pracoviště do celkového layoutu. V závěru byla pro každé pracoviště vytvořena návodka upravující vzhled pracoviště a umístění materiálů. V rámci projektu byla také vytvořena simulace systému zavážení pro stanovení potřebného množství vláčků, jejich vybavenosti a délky cyklů zavážení. Celý projekt byl řešen od návrhové až do realizační části, kdy bylo prováděno zaškolování pracovníků a tvorba kanbanových karet. 
Navrhovatel ept conector s.r.o.
Datum zahájení
07/2016
Délka řešení
Neurčito

Název projektu
Rámcová smlouva - Proces kontinuálního zlepšování
Charakteristika Předmětem této dlouhodobé spolupráce je spolupráce na množství projektů ve společnosti. Naši odborníci pracující ve společnosti realizují aktivit týkajících se průmyslového inženýrství. Konkrétně se jedná o: normování, ergonomické analýzy, tvorba prostorového uspořádání, hledání úzkých míst a tvorba racionalizačních opatření.
Navrhovatel WITTE Nejdek, s.r.o.
Datum zahájení
06/2014
Délka řešení
Neurčito

Název projektu
Rámcová smlouva - Zajištění kompletní portfolio Lean aktivit
Charakteristika Předmětem této rozsáhlé spolupráce je zajištění veškerých lean aktivit. Na začátku projektu byl vytvořena přesná mapa postupu procesu zlepšení pro dosažení cílů společnosti. Podle tohoto postupu jsou realizovány veškeré lean-aktivity. Konkrétně se jedná: Vývoj centrálního systému pro evidenci a vyhodnocování dat, kompletní systém údržby strojů TPM, nové návrhy prostorového uspořádání skladových prostor, systém pro přestavbu strojů SMED, racionalizační opatření, normování, vytvoření školícího střediska pro nové i stávající zaměstnance.
Navrhovatel Ideal Automotive, s.r.o.
Datum zahájení
06/2014
Délka řešení
Neurčito

Název projektu
Zajištění veškerých lean-aktivit a zajištění vývoje a konstrukce montážních přípravků
Charakteristika Předmětem spolupráce je dlouhodobé zajištění lean-aktivit. Konkrétně se jedná o tvorbu prostorového uspořádání v 3D layoutu, návrhy montážních pracovišť, vývoj a konstrukce montážních přípravků.
Navrhovatel MONTEFERRO HRÁDEK, a.s.
Datum zahájení
06/2014
Délka řešení
Neurčito

Top